Cách khai báo và sử dụng hằng trong PHP – Hocweb123Trong video ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn một khái niềm rất quan trọng chính là Hằng.
Những nội dung trong bài giảng
– Khái niệm Hằng trong PHP
– Cách khai báo Hằng
– Các hằng Hệ thống
– Điểm khác biệt Hằng và Biến trong Website

Hằng trong website, Hằng trong PHP, Hằng hệ thống php, Sự khác nhau hằng và biến, Khái niệm hằng trong php, Hằng là gì, Khai báo hằng như thế nào

Xem Thêm Bài Viết Mobile Khác: https://thuthuatwordpress.org/mobile

Nguồn: https://thuthuatwordpress.org/

Posted in: Mobile

Leave a Comment